KimLien – Bg removed

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN


  • Sinh viên năm 2, chuyên ngành Quản trị công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Đại học UEH.
  • Thành viên ban Marketing, CLB Sinh viên Khởi nghiệp Dynamic UEH.
  • Thực tập sinh Marketing, Công ty MGi Realtor Platform.
  • Là một người trẻ yêu thích công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh doanh, Liên luôn mong muốn tìm kiếm các cơ hội để được có những trải nghiệm liên quan đến đổi mới sáng tạo, marketing và kinh doanh nói chung.

Lĩnh vực
Đổi mới sáng tạo
Tư vấn các giải pháp đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp để bắt kịp với xu hướng thị trường luôn biến đổi không ngừng trong thời kỳ chuyển đổi số và công nghệ hoá toàn cầu.

Marketing
Nghiên cứu thị trường, đề xuất các chiến lược Marketing đa phương tiện nhằm tạo ra giá trị cho khách hàng mục tiêu để từ đó mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

 

Phương châm sống
"Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.”
– Charles R. Swindoll –